Welkom

Wij zijn een zorgboerderij in het Land van Maas en Waal en richten ons met name op de zorg voor kinderen en jongeren met (gedrag) problemen.

Ook voor hen die via re-integratie weer een werk ritme moeten opbouwen is er ruimte.